โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
หมู่ที่ 3 ถนนกฤษมานิต บ้านโนนสำโรง  ตำบลหนองแสง  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4379-9343
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสิทธิพร ชลาชัย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2