โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
หมู่ที่ 3 ถนนกฤษมานิต บ้านโนนสำโรง  ตำบลหนองแสง  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4379-9343
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศผ่านระบบทางไกล ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น.  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมทุกคนเข้าร่วมรับฟัง
การดำเนินการและการบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และรับฟังนโยบายจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและท่านผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2564,17:21   อ่าน 76 ครั้ง