โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
หมู่ที่ 3 ถนนกฤษมานิต บ้านโนนสำโรง  ตำบลหนองแสง  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4379-9343
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการดำเนินการของโรงเรียนประจำปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 605.67 KB 927
เอกสารทั่วไป
แบบลงทะเบียนติดต่อราชการและเข้าสู่บริเวณภายในสถานศึกษาตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.99 KB 814