โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
หมู่ที่ 3 ถนนกฤษมานิต บ้านโนนสำโรง  ตำบลหนองแสง  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4379-9343
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีผู้ปกครองหรือญาติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (อ่าน 232) 05 ม.ค. 64