โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
หมู่ที่ 3 ถนนกฤษมานิต บ้านโนนสำโรง  ตำบลหนองแสง  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4379-9343
HOT NEWS
ประกาศโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,15:18   อ่าน 18 ครั้ง