โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
หมู่ที่ 3 ถนนกฤษมานิต บ้านโนนสำโรง  ตำบลหนองแสง  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4379-9343
วารสารโรงเรียน
วารสารฉบับที่21/64
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ ห้องประชุมหนองแสง ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายจักรกฤษณ์ อนุฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียนและปัจฉิมนิเทศ ทางโรงเรียนฯ  ขอแสดงความยินดีกับลูกขาวแดงทุกคนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2564,14:15   อ่าน 33 ครั้ง